İSG Politikamız


Firmamız benimsediği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği politikası ile

  • Gerekli önlemleri, zamanında alarak İSG risklerini en alt seviyeye indirmeyi,
  • Yürürlükte bulunan yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı,
  • Tüm firma çalışanlarının İSG ile ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamayı ve bunun için gerekli eğitimleri vermeyi,

kendine ilke edinmiştir.

Çalışanlarımızın sağlıklarını tehdit edebilecek her türlü riski önlemek için tüm tesislerin ve donanımların düzenli bakımı, korunması ve kontrolünü gerçekleştirerek; çalışanlarına güvenli çalışma ortamı oluşturmak için çalışmaktayız.

Şirketimize dahil olan her çalışanımızın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği üzerine görev, yetki ve sorumlulukları standartlara uygun olarak belirlemekte; kendilerine yazılı olarak bildirilmekteyiz. Konuyla ilgili koşulların gözlemlenmesinde tüm çalışanlarımız, en yakın birim çalışanına karşı doğrudan sorumludur.

Bu sorumluluğun yükümlülükleri hakkında şirket yönetimi tarafından yazılı olarak hazırlanan ve tüm çalışanlara duyurulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği plan ve programı, her bölümün yöneticisi tarafından eksiksiz bir şekilde uygulanmaktadır.